Fråga 2022/23:835 Arbetsolyckor i transportbranschen

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Under juni månad släppte Arbetsmiljöverket sin rapport över arbetsskador för 2022. Totalt registrerades 140 031 arbetsskador under 2022. Ungefär hälften av dessa, 71 935, var olyckor som inte ledde till någon frånvaro från arbetet.

Att få ned antalet arbetsolyckor är oerhört viktigt såväl för arbetsmiljön på våra arbetsplatser som för de ekonomiska kostnader som olyckorna medför.

En bransch som är extra utpekad i rapporten är transportbranschen. I jämförelse med andra branscher drabbas 16,7 personer per 1 000 sysselsatta för en arbetsolycka med frånvaro. Detta kan jämföras med snittet på 6,9 personer per 1 000 sysselsatta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom transportbranschen och få ned antalet arbetsolyckor?