Fråga 2022/23:830 Azerbajdzjans hotfulla retorik mot Europeiska unionens parlamentariker och personal

av Erik Hellsborn (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Under vecka 25 besökte en grupp Europaparlamentariker Armenien. Denna resa innefattade ett besök hos den EU-mission som är verksam i landet och övervakar gränsen mot Azerbajdzjan. I samband med besöket publicerades också ett uttalande där den azerbajdzjanska regeringen kritiserades för att i ord och handling underminera den pågående fredsprocessen. Reaktionerna på detta lät inte vänta på sig. Vaqif Sadiqov, ledare för Azerbajdzjans delegation till EU, lade på sociala medier upp en bild av ett pansarbrytande långdistansgevär tillsammans med en hotfull kommentar som uppmanade européerna att hålla sig borta från Azerbajdzjans gräns. Att en högt uppsatt politiker på detta vis hotar EU:s parlamentariker och personal får betraktas som allvarligt. Så länge inget annat uttalas officiellt från den azerbajdzjanska regeringen får man utgå ifrån att den står bakom retoriken. Mindre än en vecka efter Sadiqovs uttalande dödades fyra armenier av azerbajdzjansk artilleribeskjutning. Azerbajdzjan visade därmed ännu en gång att man inte bara använder en krigshetsande retorik utan gång på gång faktiskt utövar militärt våld som skadar och dödar människor. Medan Armenien släpper in EU:s observatörer och välkomnar en internationell närvaro i regionen återfinns ingen motsvarande välvilja hos Azerbajdzjan. Det azerbajdzjanska styret visar liten, om ens någon, vilja att uppnå en varaktig fred med respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern och den svenska regeringen på något vis att markera mot det våld och den hotfulla retorik vi ser från Azerbajdzjan, exempelvis genom att kalla in landets ambassadör för samtal?