Fråga 2022/23:822 Prioriteringar i luftrummet

av Kadir Kasirga (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

En drönare är en obemannad luftfarkost, även kallad förarlöst plan eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Den är ett motorförsett luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras.

Användningen av drönare har ökat kraftigt i Sverige det senaste decenniet. Hittills har drönare mest använts för övervakning, fotografering och som underhållning. Men när de blir mer effektiva kan de även användas som transportmedel för resenärer och gods. Drönarna har blivit större, snabbare och starkare, och därför är det viktigt att ha ordning och reda i luftrummet. Regeringen bör verka för att anpassa reglerna för hållbara transporter med drönare. 

Den 16 och 21 juni 2023 rapporterade TV4 Nyheter och SVT Nyheter om ett fall på Värmdö i Stockholmsregionen där har det uppstått en konflikt om prioritering i luftrummet. En privat aktör på Värmdö har fått tillstånd från Transportstyrelsen att leverera bröd, mjölk och mat med drönare till skärgården. 

Vi välkomnar dessa initiativ som underlättar för den vardagliga handeln. Men i rapporteringen från nyheterna från TV4 och SVT framgår att en person har avlidit på grund av hjärtstopp av stor sannolikhet för att ambulanshelikoptern hade fått vänta längre än fem minuter för tillstånd på grund av drönartrafik som levererade mjölkpaket eller bröd. Det här fallet visar att det behövs ett förtydligande från politiskt håll när det gäller prioriteringar i luftrummet. 

Självklart ska våra livsviktiga samhällsfunktioner ha företräde i luftrummet, och det måste alltid gå före leverans av vardagliga livsmedel med drönare. Enligt rapporteringarna från massmedier fortgår projektet med drönare över det aktuella området. Den normala reaktionen borde ha varit att stoppa projektet för att göra en risk- och konsekvensanalys eftersom det har uppstått en konflikt om företräde till luftrummet.  

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att våra livsviktiga samhällsfunktioner, till exempel ambulanshelikopter och polishelikopter, prioriteras i luftrummet före en privat aktör som sköter matleveranser med hjälp av drönare?