Fråga 2022/23:815 Kontanthanteringen om kriget kommer

av Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att se till att det finns tillgång till betalmedel i Sverige. På senare år har det dock blivit allt svårare att betala med kontanter, alltså sedlar och mynt. Allt fler transaktioner sker med kort eller Swish, och många butiker och restauranger har helt gått över till kortbetalning. Till och med banker har slutat att hantera kontanter. En klar fördel är att säkerheten ökar för de anställda och att det gör det svårare för kriminella att komma över kontanter via rån.

Samtidigt finns det ett starkt önskemål från många, inte minst äldre, att även kunna betala kontant. Riksbanken ger fortfarande ut sedlar och mynt och dessa är giltiga som betalmedel i Sverige – men vad hjälper det då de ofta inte går att betala med.

Statsrådet mottog nyligen Betalningsutredningens betänkande från utredaren Anna Kinberg Batra. Utredningen är nu på remiss. Redan nu hörs dock synpunkter från många håll att utredningens förslag i sig är bra men är otillräckliga för att trygga tillgången till kontanter. Till och med MSB påpekar på sin hemsida att det kan vara bra att ha en mindre summa kontanter hemma om krisen kommer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Niklas Wykman:

 

 Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta när det gäller konthanteringen i hela samhället framöver?