Fråga 2022/23:810 En ny tandläkarutbildning i Jönköping

av Carina Ödebrink (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Jönköping University och Linköpings universitet i samverkan med Odontologiska institutionen och Region Jönköpings län sedan lång tid arbetat för att få starta en tandläkarutbildning i Jönköping. Syftet är att skapa en unik utbildning i Sverige med toppmodern teknik och digitalisering tillsammans med en omfattande klinisk praktik. Det skulle bli den första nya tandläkarutbildningen i Sverige på 50 år.

En avsiktsförklaring för samverkan är tecknad med över hälften av landets regioner från norr till söder, vilket motsvarar närmare 4 miljoner personer i Sveriges befolkning. Studenternas utbildning och kliniska praktik kommer i stor utsträckning att ske inom tandvården runt om i landet. Modellen till utbildningen är inspirerad från Tromsö i Norge där man sett att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik.

En andra ansökan om att få starta utbildningen lämnades in under förra året. Den hade föregåtts av ett intensivt arbete för att möta de synpunkter som fanns i Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, första utlåtande.

Även denna gång gjorde dock UKÄ tummen ner och föreslog att ansökan skulle avslås. Något besked hur regeringen ställer sig till ansökan och UKÄ:s bedömning har ännu inte kommit, och i väntan på det fortsätter arbetet för att skapa bästa förutsättningar att kunna lämna in ytterligare en ansökan. Trots UKÄ:s utlåtande finns verkligheten kvar: Det råder på många håll i vårt land en akut brist på tandläkare och detta är ett allvarligt hot mot en jämlik tandvård.

Jönköping University har beretts tillfälle att yttra sig över UKÄ:s utlåtande, och man menar att man uppfyller kraven som ställs för att kunna starta en utbildning och klarar de krav som ställs i lagar och förordningar samt att de synpunkter som framförts kan åtgärdas.

I en interpellationsdebatt tidigare i år uttalade utbildningsminister Mats Persson att regeringen prioriterar hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Tänker ministern verka för att regeringen lämnar förslag om att det startas en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University?