Fråga 2022/23:809 Travmomsen

av Helena Vilhelmsson (C)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Trav- och galoppsportens företagare och cirka 16 000 trav- och galopphästar utgör den ekonomiska motorn för svensk hästnäring. Den hotas nu av att Skatteverket förändrat sin tolkning av de momsregler som gäller för när en travsportsutövare och/eller uppfödare kan räknas som beskattningsbar person och därmed kan registreras för moms. Skatteverkets ställningstagande innebär att de hästföretagare som enbart tävlar med sina hästar inte längre ska anses bedriva ekonomisk verksamhet. Det gör att trav- och galopputövare inte längre kan dra av moms, vilket leder till stora ekonomiska konsekvenser för berörda företag. Det leder också till bristande neutralitet gentemot annan hästverksamhet.

I sitt ställningstagande fäster Skatteverket vikt vid ett antal faktorer för att trav- och galoppsportens vinstpengar ska ”momsbeskattas”. Dessa är kraftigt ifrågasatta av stora delar av hästnäringen, och Centerpartiet befarar att Skatteverket inte förstått vad det innebär att bedriva professionell trav- och galoppverksamhet.

Precis som Moderaterna konstaterar i sitt program gällande hästnäringen, från valrörelsen 2022, skulle det vara ”rimligt med en omprövning” av Skatteverkets ställningstagande.

Med anledning av detta är min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Avser finansministern att ge Skatteverket i uppdrag att se över sitt ställningstagande med anledning av utvecklingen inom tävlingsverksamhet inom hästnäringen?