Fråga 2022/23:802 Föreningars skyltkostnader på statliga vägar

av Inga-Lill Sjöblom (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Trafikverket har meddelat att de nu svänger i frågan om skyltning på arrangemang på statliga vägar – och kommer att ta ut avgifter för arrangörerna på över 150 000 kronor vilket kommer att drabba rader av ideella föreningar som arrangerar motionslopp, midsommarfirande och liknande. Dessutom gäller beslutet retroaktivt från den 4 maj.

Nu måste minister Andreas Carlson och regeringen skyndsamt agera i denna fråga så att inte viktiga arrangemang behöver ställas in.

Den socialdemokratiska regeringen gav Trafikverket i uppdrag att ”utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur”. Detta var efter uppgifter om att Trafikverket successivt försämrat förutsättningarna för exempelvis cykelsporten att kunna genomföra tävlingar och arrangemang. Utgångspunkten var självklar: att stödja och stärka civilsamhället i stället för att försvåra engagemanget. Färre lopp och mindre aktivitet skulle innebära ett hårt slag mot folkhälsan. Vätternrundan, som i skrivande stund just har startat, är ett av flera arrangemang som hotas, arrangemang byggt på ideella krafter.

Trafikverket har inte i uppgift att försvåra för civilsamhället och folkhälsan. Regeringen måste agera. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att vidta några åtgärder i anledning av Trafikverkets beslut?