Fråga 2022/23:798 Propositioner initierade av Socialdemokraterna

av Lars Isacsson (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

På statsministerns frågestund torsdagen den 15 juni sa jag att Socialdemokraterna och regeringen har haft samsyn om straffskärpningar och utökade polisiära befogenheter och berättade om att av de 17 propositioner som justitieutskottet behandlat under riksdagsåret har 15 initierats av den förra socialdemokratiska regeringen. Det hävdade statsministern att det inte alls stämde. 

Min fråga till justiteminister Gunnar Strömmer är därför:

 

Vilka fakta ligger till grund för statsministerns uttalande, och hur många och vilka av de propositioner som justitieutskottet har behandlat har inte initierats av den förra socialdemokratiska regeringen?