Fråga 2022/23:791 Fastigheter som är anslutna till elnätet via järnvägen

av Anne-Li Sjölund (C)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Nyligen uppmärksammade medierna ett syskonpar utanför Ånge i Västernorrland som bott hela sitt liv i en banvaktarstuga längs med järnvägen. Banvaktarstugan är ansluten till elnätet via järnvägen och har så varit genom alla år. Längs med järnvägen utanför Ånge är det ett tjugotal fastigheter som berörs. Situationen är så klart giltig för fler hus även på andra sträckor runt om i landet. 

Nu har Trafikverket meddelat att det inte är förenligt med ellagen att ha dessa hus anslutna till elnätet längs med järnvägen. Trafikverket har meddelat att fastigheterna ska ansluta sig till det allmänna elnätet, vilket skulle kosta flera miljoner kronor, och det är helt orimligt om detta ska drabba den enskilde fastighetsägaren. Staten kan inte sätta människor på bar backe på detta sätt. 

Efter att det uppmärksammats medialt har Trafikverket backat och sagt att man ska fortsätta att få el från nätet längs med järnvägen. Men det är långt ifrån tillfredsställande att en statlig myndighet skickar ut brev och säger upp avtal för att i nästa skede ändra sig. Det sprider osäkerhet och gör människor oroliga helt i onödan. 

Trafikverket säger nu att man ska titta på en lösning. Det får dock inte bli en lösning där människor återigen kastas ut i ekonomisk osäkerhet. Det rimliga torde vara att fastigheterna fortsatt är anslutna på samma sätt som de är i dag. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta några generella initiativ för att undvika att människor åter hamnar i samma situation som i det här fallet?