Fråga 2022/23:784 Arbetslivskriminalitet och utstationeringslagen

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Att ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad är viktigt för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det lägger grunden för en bra arbetsmiljö och en sund konkurrens.

I Ansvar Säkerhets rapport Arbetslivskriminalitet 2022 visar statistik att ordning och reda inte finns i tillräckligt stor utsträckning. Rapporten pekar exempelvis på att så mycket som 89 procent av de kontrollerade utländska bolagen har brutit mot utstationeringslagen genom att inte anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket.

Arbetslivskriminaliteten är något som göder den organiserade brottsligheten med stora summor pengar och något som vi behöver vidta fler åtgärder emot.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att fler utländska bolag ska anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket?