Fråga 2022/23:779 Omplacering av elever som begått sexuella kränkningar

av Rasmus Ling (MP)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

SVT Halland och Aftonbladet har rapporterat om en flicka i Halland som utsattes för våldtäkt av en pojke som gick på samma skola. Pojken blev dömd i både tingsrätten och hovrätten, men under flera månader tvingades flickan att gå i samma skola som den pojke som hade förgripit sig på henne.

Flickans familj har gjort allt de har kunnat för att pojken skulle förflyttas till en annan skola. Skolan har dock menat att de inte har kunnat agera och i stället erbjudit flickan att gå i en annan skola i en annan kommun.

Situationen är upprörande. Det har tidigare förts en debatt om att mobbare, snarare än den som utsätts för mobbning, bör vara de som omplaceras till en annan skola. Gällande sexuella kränkningar eller sexualbrott borde det vara ännu mer självklart att skolan ska värna den som utsatts.

Flickor och kvinnor i Sverige som råkar ut för övergrepp måste kunna känna sig trygga med att samhället är på deras sida. Det som hänt i Halland borde inte få hända. Skolan menar i det aktuella fallet att våldtäkten skett utanför skoltid, men detta borde inte ha någon betydelse.

Eftersom skolan menar att det inte fanns möjlighet enligt skollagen att omplacera pojken så finns det skäl att överväga om lagstiftningen eller riktlinjer behöver förtydligas. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Avser statsrådet att agera så att en liknande situation i framtiden kan hanteras annorlunda av en svensk skola?