Fråga 2022/23:773 Arbetsmarknadspolitiskt råd utan arbetsmarknadens parter

av Serkan Köse (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) meddelade i ett pressmeddelande den 7 juni att han avser att samla Sveriges främsta experter inom arbetsmarknadspolitiken i ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd. Syftet med detta råd är att skapa en plattform för kunskapsutbyte och idéer för att hantera de utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden.

Enligt pressmeddelandet kommer rådet att ledas av ministern och bestå av experter från både myndigheter och akademin. Rådet har planerats att mötas två till tre gånger per år för att diskutera aktuella frågor och utmaningar på arbetsmarknaden.

Jag delar intentionerna med att samla experter och forskare inom området för att erhålla värdefulla synpunkter och insikter. Dock är det anmärkningsvärt att inga representanter från arbetsmarknadens parter är inkluderade i rådet. Det är av största vikt att alla parter på arbetsmarknaden är representerade för att säkerställa en bred och balanserad diskussion om arbetsmarknadens utmaningar och möjligheter.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Varför finns det ingen representation från fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna i det arbetsmarknadspolitiska rådet?