Fråga 2022/23:769 Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster

av Serkan Köse (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Arbetsförmedlingens (AF) beslut att prioritera upphandlade verksamheter för arbetsträning har väckt starka reaktioner bland aktörerna, särskilt från Famna, Riksorganisationen för idéburen välfärd. De påpekar att detta kan leda till att långtidsarbetslösa hamnar i felaktiga insatser eller inte får någon hjälp alls. De idéburna aktörerna tolkar beslutet som att deras insatser för personer som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden kommer att bli bortvalda.

Från och med den 1 oktober kommer AF i första hand att använda upphandlade tjänster för arbetsträning. Kritikerna menar att handläggarna kan bli osäkra och hänvisa till de upphandlade alternativen i stället för de befintliga insatserna. AF uttrycker visserligen en önskan om samarbete med de idéburna aktörerna, men samtidigt minskas insatserna där dessa aktörer har sitt största inflytande.

Aktörerna betonar att det är de långtidsarbetslösa som främst kommer att drabbas och inte få den hjälp de behöver.

Mot bakgrund av detta skulle jag vilja fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att främja samarbetet mellan AF och de idéburna aktörerna, särskilt när det gäller att stödja personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden?