Fråga 2022/23:765 Beredskap för bränder

av Fredrik Olovsson (S)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Inledningen på denna sommar samt många prognoser om fortsättningen ökar nu oron för torka och ökad risk för bränder.

Skogsnäringens aktörer tar på många platser redan ansvar för att minska risker genom att anpassa sin verksamhet. Sedan de omfattande skogsbränderna 2018 har den nationella beredskapen radikalt förbättrats, bland annat genom resursförstärkningar till MSB. Myndigheten kan därför på ett bättre sätt än tidigare bidra med förstärkningsinsatser och materiel, helikoptrar och flygplan för brandsläckning. Genom samverkan mellan myndigheter, länsstyrelser och kommuner ges kontinuerligt information om läget i landet.

Vad gäller regeringens arbete har det emellertid inte presenterats några särskilda åtgärder inför sommaren, trots farhågor om ett svårare läge. Ansvaret skjuts snarare nedåt i samhällets organisation, men kommunerna  – som bedriver räddningstjänst – står ekonomiskt svagare nu än tidigare. Regeringen har dessutom sparat rejält på landets länsstyrelser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:


Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att öka förmågan att möta omfattande bränder i sommar?