Fråga 2022/23:762 Industrifisket i Östersjön

av Andrea Andersson Tay (V)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Det kommer allt fler larmrapporter om situationen för strömmingen i Östersjön. Senast har Dagens Nyheter i en serie artiklar skildrat det storskaliga industrifisket där fiskare från ett litet antal familjer på västkusten åker till Östersjön och fiskar upp tre fjärdedelar av den svenska fiskekvoten för sill. Fisken blir sedan fiskmjöl som dels används som foder till odlad lax, dels inom köttindustrin.

Samtidigt går det småskaliga kustnära fisket på knäna, och fiskare längs Östersjökusten vittnar om att de får upp allt mindre strömming och att de fiskar som fångas är mycket små. Bristen på strömming orsakar problem för hela ekosystemet. Sälarnas späcklager blir allt tunnare när de inte får tag på tillräckligt med strömming, vilket gör att de riskerar att frysa ihjäl.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, rekommenderar kraftigt sänkta fiskekvoter, men svenska forskare vill gå ännu längre och införa totalstopp för trålning av strömming i Bottniska viken.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Avser ministern att vidta åtgärder i närtid, och i så fall vilka, för att åtgärda de negativa effekterna av industrifisket i Östersjön och den akuta situationen för strömmingen och det småskaliga kustfisket?