Fråga 2022/23:757 Säkerhetspolitiska aspekter vid inköp från kinesiska företag

av Joar Forssell (L)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger en granskningsmyndighet möjlighet att granska utländska direktinvesteringar och, om nödvändigt, att förbjuda dem. Men samtidigt visar SVT:s granskning av statliga Vattenfall att direktinvesteringar inte är det enda hotet. I svenska hushåll finns det 900 000 elmätare som ska ersättas med nya ”smarta” modeller som ska byggas och levereras av kinesiska Sanxing. Det är ett företag som har nära kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet och utgör ett potentiellt säkerhetshot mot Sverige.

I praktiken måste alla kinesiska bolag räknas som statskontrollerade och ej privata, detta eftersom den kinesiska statens lagstiftning och repression är så långtgående mot de företag och företagsledare som inte lyder kommunistpartiet.

Därför är min fråga till utrikesminister Tobias Billström följande:

Vad kommer ministern och regeringen att göra för att säkerhetsaspekter beaktas i framtida affärer av liknande typ?