Fråga 2022/23:752 Stärkta diplomatiska relationer med Indien

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Sverige och Indien har i dag ett antal samarbeten och samarbetsområden, vilka fungerar mycket bra. Det innebär dock inte att det inte finns potential att stärka förbindelserna ytterligare, vilket naturligtvis också borde vara önskvärt givet att Indien kommit att få världens högsta invånarantal och lär vara en viktig allierad i framtiden, särskilt i egenskap av att vara världens största demokrati och därtill beräknas vara världens tredje största ekonomi 2027.

Handel och investeringar: Sverige och Indien har en betydande handelsrelation och Indien är i dag en av Sveriges största handelspartner i Asien. Vi ser hur en rad svenska företag har etablerat sig i Indien och hur man har investerat i olika sektorer såsom telekommunikation, fordonsindustri, informationsteknologi och medicinteknik. Det finns utbyte av erfarenheter och kunskap för att främja entreprenörskap och innovation. Både svenska och indiska företag samarbetar inom områden som teknik, digitalisering och hållbarhet. Många indier har valt att söka sig till Sverige för att bidra med sin kompetens inom sektorer där vi i dag har en brist på arbetskraft. Båda länderna drar nytta av varandras styrkor och främjar därmed ömsesidig ekonomisk tillväxt.

Utbildning och forskning: Samarbetet mellan svenska och indiska universitet och högskolor för utbyte av studenter har tydligt vittnat om potentialen med ett utbyte av forskare och kunskap. Vi ser tack vare detta hur man etablerat gemensamma forskningsprojekt och samarbeten inom olika vetenskapliga områden.

Hållbarhet och miljö: Sverige och Indien har ett samarbete inom hållbarhetsområdet, särskilt inom förnybar energi och miljöskydd, vilket naturligtvis är ett mycket aktuellt samarbetsområde då Indien hör till en av världens största utsläppsproducenter. Det är helt enkelt främst i länder som Indien som fokus inom klimatpolitiken bör ligga. Sverige har och kan också fortsatt bidra med teknik och lösningar för att förbättra luftkvaliteten i indiska städer, som tyvärr inte är på topp i dag.

Ett ökat samarbete mellan Sverige och Indien skulle kunna gynna båda länderna. Genom att dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter kan de båda länderna skapa en positiv och ömsesidigt gynnsam relation.

Undertecknad är övertygad om att utrikesministern, men också flera av hans ministerkollegor, delar denna bild. En förutsättning för en utveckling av dessa samarbeten är dock välfungerande diplomatiska relationer.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att stärka de europeiska och svenska diplomatiska relationerna med Indien?