Fråga 2022/23:743 United World Colleges (UWC)

av Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

United World Colleges (UWC) bygger på idén att skapa internationell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela världen.

Eleverna är 16–19 år, och studierna motsvarar de två sista åren på gymnasiet. UWC-skolorna är internat, och eleverna delar rum med skolkamrater från andra länder. Den första UWC-skolan öppnade i Wales 1962, och i dag finns 17 UWC-skolor spridda över hela världen.

Sedan 1995 bedrivs en nordisk UWC-utbildning på UWC Red Cross Nordic, norr om Bergen. Skolan är ett nordiskt projekt i samarbete med Röda Korset och har en inriktning på miljö och rehabilitering. Skolan är även anpassad för att ta emot elever med vissa funktionshinder. Utbildningen är, som det heter, till för hela Norden och finasieras av hela Norden, fram till nu.

Sedan 2023 är uppdraget till Sida om Red Cross UWC bortplockat ur regleringsbrevet, och den årliga finansieringen på sju miljoner är borta. Man har därmed avsagt sig ett samnordiskt uppdrag utan att förankra detta. Man har också dragit in på en utbildningmöjlighet för svenska ungdomar som vill studera tillsammans med elever från hela Norden och andra delar av världen.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Johan Forssell:

Vad är bakgrunden till att regeringen har dragit in finansieringen till UWC Nordic och som enda nordiska land lämnat samarbetet?