Fråga 2022/23:740 Eget företagande utifrån ett könsneutralt perspektiv

av Sara Gille (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att ta fram en sammanställning kring eget företagande i syfte att främja kvinnors företagande. Regeringen pekar på att kvinnor ofta är underrepresenterade bland företagare och att detta är något som behöver åtgärdas samt att regeringen vill ”stärka svensk konkurrenskraft” genom att fokusera på kvinnliga företagare och förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. 

Vidare anser regeringen att en anledning till att det finns färre kvinnor än män som startar eget företag är företagsklimatet och att detta bidrar till Sveriges svaga tillväxtutveckling. Det finns inget som säger att kvinnor avstår från att starta eget på grund av företagsklimatet. Jag säger inte att detta inte stämmer, men då måste man i så fall göra en utredning kring det hela och jämföra med andelen män som avstår från att starta eget på grund av företagsklimatet.

Ett mål som denna regering har är att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, vilket är gott. Däremot förstår jag inte varför regeringen fokuserar på könet och inte på företagandet i sig. Alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar till att starta och driva ett företag oavsett om man är man eller kvinna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Ämnar ministern att tillsätta en utredning eller på andra sätt undersöka hur stor andel män som väljer att inte starta eget på grund av dåligt företagsklimat?