Fråga 2022/23:737 Hazarers mänskliga rättigheter

av Annika Hirvonen (MP)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Gruppen hazarer förföljs i Afghanistan sedan decennier. Världen har med bestörtning bevittnat dödliga attacker, bland dem attentat mot skolflickor och mot mammor och nyfödda bebisar på en BB-avdelning. Många hazarer har tvingats flytta från sina hemtrakter inom landet och fly till utlandet. 

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

På vilket sätt avser ministern och regeringen att agera internationellt för att säkra skyddet av hazarers mänskliga rättigheter?