Fråga 2022/23:736 Rättspsykiatrins beläggningssituation

av Carina Ödebrink (S)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Under senare år har en lång rad förändringar skett inom rättsväsendet. Det handlar bland annat om straffskärpningar och att nya brott införts med mera. Konsekvenserna ser vi tydligt i dag med överbelagda häkten och anstalter. Dubbelbeläggning på anstalter är numera det nya normala.

För att möta Kriminalvårdens ökade behov har stora resurser tillförts, och just nu pågår ett intensivt arbete med att planera och investera för nya häkten och anstalter.

Även inom rättspsykiatrin är det i dag en mycket ansträngd platssituation. Enligt uppgift från Kriminalvårdens insynsråd har rättspsykiatrin en beläggning på 99 procent i dag. Det är regionerna i landet som ansvarar för den rättspsykiatriska vården.

I Region Jönköpings län kommer man att behöva skjuta till 20 miljoner kronor i budgeten för 2024 för ökade kostnader och ytterligare 8 miljoner kronor 2025. Situationen är sannolikt likartad runt om i landet.

Regionerna har i dag en mycket ansträngd ekonomisk situation och de statsbidrag regeringen gett för 2023 räcker inte för att möta behoven inom bland annat sjukvård och kollektivtrafik, vilket innebär att om inga nya resurser tillförs kommer regionerna att tvingas till kraftiga nedskärningar i välfärden.

Med tanke på att regionerna inte själva kan påverka utvecklingen inom rättspsykiatrin, utan måste möta behovet av platser när domstolar dömer personer till rättspsykiatrisk vård, är det rimligt att staten också kompenserar regionerna för den ökade kostnaden.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera regionerna för en i dag mycket ansträngd beläggningssituation inom rättspsykiatrin?