Fråga 2022/23:735 Räddningstjänstens bemanning sommaren 2023

av Johan Andersson (S)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Räddningstjänsten har sedan de stora skogsbränderna 2014 och 2018 haft tid att rusta sig för att hantera vad som komma skall – om situationen skulle bli lika illa som för fyra år sedan. Mycket har gjorts för att förstärka förmågan, men vad gäller brandstationer, brandbilar och brandmän är de inte fler 2023.

Flera räddningstjänster har dessutom rapporterat om problem med personalförsörjning, vilket kan innebära att bemanningen per skift och brandstation reduceras. Konsekvensen kan bli att det tar längre tid tills en utryckningsstyrka är på plats samt färre händer och stövlar på olycksplatsen, vilket otvivelaktigt ger en sämre insatsförmåga och ett ökat lidande för de drabbade.

Utifrån tidigare erfarenheter och utredningar av skogsbränder i Sverige är sårbarheten och riskerna med en torr och varm sommar väl kända. Det är av största vikt att Sveriges regering har en beredskap att vid behov aktivt stödja den kommunala räddningstjänsten i dess roll att skydda våra medborgare och bekämpa eventuellt omfattande skogsbränder under sommaren 2023. Detta kräver inte minst förutsättningar och resurser för att ha tillräckligt med personal med rätt utbildning tillgängliga under sommarmånaderna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att säkerställa en tillräcklig bemanning med rätt utbildning inom den kommunala räddningstjänsten inför sommaren 2023?