Fråga 2022/23:732 Uppsägning av elleveranser från järnvägen

av Birger Lahti (V)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Det finns ett fåtal abonnenter i Sverige som får sin elström från järnvägen och har Trafikverket som elleverantör. Den 6 juli 2022 blev dessa abonnenter informerade om att Trafikverket ämnar säga upp deras abonnemang den 30 september 2023 och klippa kablarna vid respektive abonnents tomtgräns.

Trafikverket hävdar att det inte längre är förenligt med ellagen för dem att sälja ström till privatpersoner, vilket inte stämmer i det aktuella fallet. Trafikverket har enligt beslut fått dispens för att göra detta fram till 2027. Utöver det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat om en ändring i IKN-förordningen (icke koncessionspliktiga nät) som innebär att Trafikverket kommer att få en löpande, tills vidare, dispens för att fortsätta sälja elström.

Problemet kvarstår dock, och om mindre än fem månader kommer de berörda hushållen att stå utan elström. Trafikverket menar att dessa abonnenter kan välja en annan leverantör, men det är långt ifrån så enkelt då de flesta av fastigheterna har långt till närmsta allmänna elnät och kostnaden för detta i flera fall handlar om mångmiljonbelopp. Trafikverket har nekat de berörda ersättning för att dra in ström från annan leverantör. Situationen är ohållbar.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa att hushåll inte plötsligt står utan praktisk möjlighet till elleverans som ett resultat av uppsagda elabonnemang?