Fråga 2022/23:731 Slutsatserna från EU-konferensen om arbetsmiljö

av Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 15–16 maj 2023 genomfördes en EU-konferens om arbetsmiljö i Stockholm, som en del i det svenska ordförandeskapet i EU.

Detta var första gången som ett liknande möte genomfördes, och deltagare från flertalet medlemsstater och kandidatländer fanns på plats, som representerade politiken, myndigheter och arbetsmarknadens parter. Syftet med konferensen var att utvärdera och följa upp arbetet i medlemsländerna med EU:s arbetsmiljöstrategi och nollvision mot dödsolyckor.

I slutsatserna från konferensen uppmärksammas ett antal utmaningar samt behovet av ett mer intensifierat arbete med EU:s arbetsmiljöstrategi.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:


Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta utifrån konferensens slutsatser?