Fråga 2022/23:726 Stångådalsbanans och Tjustbanans anslutning i Linköping

av Tomas Kronståhl (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Anser statsrådet Andreas Carlson att Trafikverkets förslag om att anslutningen i Linköping för banorna från Kalmar län, Stångådalsbanan och Tjustbanan, ska placeras vid Tannefors Norra är till fyllest?

Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att man som tågresenär från Kalmar län inte skulle ansluta direkt till det nya stationsläget i Linköping för vidare tågfärd ut i landet utan tvingas byta till buss för att nå det nya stationsläget.

Samtliga regionala företrädare påpekar att denna lösning skulle innebära en kraftig försämring för den regionala utvecklingen och att banornas legitimitet helt skulle ifrågasättas.

En anslutning för banorna vid det nya stationsläget i Linköping skulle däremot kunna leda till en regional utveckling och skapa bättre kommunikationer i hela landet.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att gå vidare med Trafikverkets förslag eller avvisa detta och i stället begära ett helhetsförslag, där banorna har en anslutning vid det nya stationsläget?