Fråga 2022/23:724 En stärkt konsumenträtt

av Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

En undersökning från Sveriges Konsumenter visar att allt fler kommuner lägger ned eller försämrar sin konsumentvägledning. Sedan förra året har elva kommuner lagt ned sin vägledning, och i ett flertal kommuner är det uppenbart att ambitionsnivån sänkts – endast 93 kommuner erbjuder någon form av fördjupad vägledning, i övrigt är det grundläggande vägledning eller bara rent allmän information som erbjuds. Med tanke på kommunernas svåra ekonomiska läge och det faktum att regeringen inte tycks vara beredd att skjuta till ytterligare resurser i form av ökade statsbidrag finns det en uppenbar risk att ytterligare kommuner tvingas försämra sin konsumentvägledning.

Samtidigt lever vi i en tid då företag och inte minst e-handeln tar till allt aggressivare marknadsföringsmetoder med följd att än fler nekas bytesrätt, får felaktiga prisuppgifter eller tvingas acceptera varor som inte motsvarar uppgiven kvalitet. Konsumenträtten borde alltså snarare stärkas och tillgången till kvalificerad vägledning säkerställas. 

I grunden har självklart handeln och marknaden själva ett stort ansvar, men modellen med kommunal konsumentvägledning, statliga stödfunktioner och Arn har ändå kunnat innebära stärkt konsumenträtt och upprätthållande av normer och regler på marknaden, inte minst sett till att de företag som sköter sig på marknaden inte ska missgynnas. 

När modellen nu blir allt bräckligare till följd av kommunala besparingar finns skäl för regeringen att agera för stärkt konsumenträtt. Det är bra att regeringen gett i uppdrag till Konsumentverket att främja konsumenters prismedvetenhet, men att ensidigt fokusera på konsumenternas skyldigheter att informera sig räcker inte när handeln blir allt aggressivare och det offentliga vägledningsstödet minskar. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att stärka konsumenträtten och förbättra möjligheter till konsumentvägledning?