Fråga 2022/23:718 Regional yrkesutbildning av distributionselektriker och linjemontörer

av Adrian Magnusson (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Sverige står inför kompetensbrist inom en rad områden, både i dag och i framtiden. Ett sådant tydligt område är el- och energibranschen. Det finns och kommer i framtiden att finnas ett stort behov av el- och energiutbildningar i hela landet. Inte minst i Skåne, där det kommer finnas ett stort behov av utbyggda kraftnät och utbyggd elproduktion.

Sverige behöver utbilda fler elektriker och montörer. Landets energiförsörjning är också en säkerhetspolitisk fråga. För att säkerställa att vi har ett energisystem som kan underhållas av arbetskraft som inte behöver importeras från firmor med otydliga ägarstrukturer i utlandet behöver vi se till att det finns en god tillströmning av utbildade elektriker och montörer i landet.

I Skåne är arbetslösheten högre än i övriga landet. Med en aktiv arbetsmarknadspolitik finns det goda förutsättningar att utbilda fler elektriker och montörer i just Skåne.

Min fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson är därför följande:

 

Hur ställer sig ministern och regeringen till att inrätta en regional yrkesutbildning för distributionselektriker och linjemontörer i Skåne?