Fråga 2022/23:716 Ett uppdaterat ramverk för terroristlistning

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Tidigare i våras ställde sig ett enat utrikesutskott och en enad riksdag bakom Sverigedemokraternas förslag att den svenska regeringen ska driva på för en terrorlistning av det iranska Islamiska revolutionsgardet, IRGC. Mot bakgrund av den debatt som förts och de svar som utrikesministern har gett, inte minst när undertecknad har ställt frågor om detta, har vi sett hur det legala ramverk som används inom EU för att kunna terroristlista länder skiljer sig från det i andra länder. Exempelvis USA har ett betydligt modernare och mer flexibelt system.

I olika svar på skriftliga frågor från undertecknad (exempelvis 2022/23:398) om regeringens arbete för att få Wagnergruppen terrorlistad, men också rörande terrorstämpling av IRGC, har utrikesministern återkopplat med en hänvisning till behovet av att en rättslig eller likvärdig nationell behörig myndighet, såsom domstol eller åklagare, har fattat beslut om inledande av förundersökning eller åtal mot gruppen eller en fällande dom för en terroristhandling. Han menade därmed att beslut om listningen behövde genomföras av rättsväsendet. 

Det ramverk som i dag finns inom EU, common position 2001/931/CFSP, kom till i samband med attackerna i USA den 11 september 2001. Detta ramverk är sorgligt nog inte särskilt effektivt och försvårar eller riskerar att dra ut på processen i fråga om att terrorlista vissa grupperingar. Det finns mot bakgrund av detta goda skäl att snarast möjligt verka för en översyn och uppdatering av regelverket inom EU, vilket naturligtvis också vore lämpligt att initiera under den sista tiden då Sverige innehar EU:s ordföranderoll.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern att verka för att uppdatera det legala ramverket för att terroristlista och sanktionera grupper, så att det exempelvis går snabbare att agera mot exempelvis iranska IRGC eller ryska Wagnergruppen?