Fråga 2022/23:712 Id-kontroller med transportörsansvar

av Linda W Snecker (V)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Regeringar har sedan 2016 infört hårdare kontroller vid Sveriges gränser, något som har fått förödande effekter: från asylsökande som flyr krig, till Öresundsregionens pendlare.

När regeringen införde id-kontroller i början av 2016 ledde det till en dominoeffekt där flera andra EU-länder skärpte sina gränser på liknande sätt, vilket slutade med att Erdoğan och libyska miliser fick i uppdrag att agera gränsvakt åt Europa. Nu flyr människor framför allt från Ukraina.

Beslutet om id-kontroller har ständigt förlängts med olika motiv, från flyktingströmmar och ökat terrorhot till att stoppa gängkriminaliteten. Att id-kontrollerna har gett önskat resultat kan inte beläggas. De drabbade är människor på flykt från krig och alla de som arbetar och lever i Öresundsregionen. Lägg därtill att transportörföretagen drabbas av att tvingas utföra transportörsansvaret och gränspolisens resurser läggs på att kontrollera pendlare i stället för insmuggling av illegala vapen.

Enligt en dom i EU-domstolen från den 13 december 2018 (de förenade målen C-412/17 och C-474/17) är det förbjudet att ålägga transportörer ansvar att kontrollera pass och uppehållstillstånd samt att hota med vite om dessa kontroller inte genomförs, så som det nu föreslås i Tidöavtalet.

Region Skåne kräver 168 miljoner kronor i skadestånd från staten för id-kontrollerna. För regionen har kontrollerna inneburit cirka 56 miljoner kronor i direkta kostnader och ett intäktsbortfall som beräknas till ca 112 miljoner kronor. Detta har skett till följd av att färre åkt tåg över Öresund.

Hur regeringen nu kommer agera är ytterst oklart.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Anser ministern att det, givet denna dom, är juridiskt möjligt att införa id-kontroller med transportörsansvar, och i så fall, tänker ministern ta några initiativ för att införa systemet i Sverige?