Fråga 2022/23:708 Systembolagets monopol

av Rasmus Ling (MP)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Regeringen har aviserat att man kommer att lägga ett förslag om att möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas. Ansvarigt statsråd har i två svar på skriftliga frågor meddelat att regeringen inte vill fråga EU-kommissionen om ett förhandsutlåtande vad gäller monopolet, utan att frågan om gårdsförsäljning ska beredas på Regeringskansliet på sedvanligt sätt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Kan ministern garantera att Systembolagets monopol kommer att upprätthållas?