Fråga 2022/23:704 Polisanmälan mot barn

av Marianne Fundahn (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

I Trelleborgs kommun vill styret, SD, M, KD och L, polisanmäla barn från sex års ålder som vandaliserar. Man har antagit nya riktlinjer som innebär att all skadegörelse ska polisanmälas, och föräldrar till barn sex år och upp ska tvingas betala för det barnen förstör.

De senaste åren har cirka 200–300 ärenden registrerats varje år, men långt ifrån alla anmäls till polisen. Det vill styret ändra på och har därför beslutat att allt ska polisanmälas. En anledning man uppger är att man vill få fler polisresurser till kommunen. Kan man visa på ett stort antal skadegörelser så kan man också få mer polisiär närvaro är teorin.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Tycker ministern att det är rätt använda resurser att polisanmäla barn från sex års ålder, och avser ministern att vidta några åtgärder utifrån sin ståndpunkt?