Fråga 2022/23:701 Människohandel som en del av arbetslivskriminaliteten

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetslivskriminaliteten är mångfasetterad och drabbar många människor. Därför är arbetet med att bekämpa den oerhört viktigt. Det är såväl arbetstagare som hela branscher som utsätts för osund konkurrens som utnyttjas.

I mitten av maj rapporterades det att svartarbetande byggjobbare i Dalafjällen erbjudits prostituerade som betalning. Det här visar att arbetslivskriminaliteten är något som inte bara drabbar utnyttjade arbetstagare, utan att fenomenet även kan verka drivande för människohandel.

Den strategi mot arbetslivskriminalitet som antogs under 2022 innehåller bland annat åtgärder kopplat mot människohandel. Men arbetet behöver intensifieras, och myndigheterna behöver tydligt samverka och göra gemensamma kontroller på arbetsplatser inom en rad branscher, inte bara byggbranschen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av det som framförts ovan, och om så är fallet, vilka?