Fråga 2022/23:697 Etablering av Skåne Havsvindpark

av Adrian Magnusson (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Det 16 maj gav regeringen klartecken till två stora vindkraftsparker till havs utanför den svenska västkusten. Detta är positivt. Sverige behöver all energi som kan produceras så fort som möjligt. Vindkraften är utan tvekan det kraftslag som kan bidra med mest energi på kortast tid.

Samtidigt finns ett stort vindkraftsprojekt planlagt utanför den skånska sydkusten söder om Ystad och Trelleborg: Skåne Havsvindpark. Parken ska kunna producera 7 terawattimmar per år, vilket är mer än en reaktor i Barsebäck. Alla tillstånd är klara för vindkraftsparken, och Länsstyrelsen i Skåne har rekommenderat regeringen att bevilja tillstånd för vindkraftsparken.

Det bolag som ska etablera vindkraftsparken har uttryckt oro för att andra länder kan lägga beslag på resurserna till Skånes Havsvindspark om regeringen inte snarast ger klartecken till vindkraftsparken. Detta är oerhört bekymmersamt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser regeringen att ge klartecken till etableringen av Skåne Havsvindpark?