Fråga 2022/23:694 En fullt utbyggd Ostkustbana med dubbelspår senast 2035

av Peder Björk (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Längs Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med cirka 750 000 invånare. Där finns också en betydande del av svensk basindustri. Den gröna industriella revolutionen och de investeringar som nu genomförs kommer kraftigt att öka behovet av effektiv infrastruktur. 

Det är därför glädjande att statsminister Ulf Kristersson är tydlig med dubbelspår på Ostkustbanan. Han utlovade i en intervju med SVT Västernorrland före valet att dubbelspåret ska vara fullt utbyggt senast 2035. Till skillnad från andra löften som Sverigedemokraterna och regeringen har brutit efter valet bekräftade statsministern i en uppföljande intervju med SVT Västernorrland för några veckor sedan att löftet ligger fast.

Beskedet är särskilt viktigt i ljuset av att dagens Ostkustbana är Sveriges längsta flaskhals med 27 mil enkelspårig järnväg på sträckan Gävle–Härnösand. I dag är banan överbelastad i hela sin sträckning, och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår längs hela Ostkustbanan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses. Genom att bygga dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och restiderna halveras på Nya Ostkustbanan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson: 

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att dubbelspår på Ostkustbanan är byggt och har tagits i bruk senast 2035?