Fråga 2022/23:687 Parallella tillståndsprocesser för mer el

av Aida Birinxhiku (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I Sverige producerar vi i nuläget mer el än vad vi förbrukar, men behovet av el kommer att öka kraftigt de kommande åren. Därför behöver vi öka elproduktionen redan under den här mandatperioden och det här årtiondet. Det är en förutsättning för att få ned elpriserna, klara klimatomställningen och skapa nya svenska jobb.

Mot denna bakgrund behöver regeringen snabba på och förenkla tillståndsprocesserna för mer el och nya investeringar. Det ligger just nu ett trettiotal förslag från olika utredningar på regeringens bord. Förslagen efterfrågas av näringslivet och industrin, men regeringen och Sverigedemokraterna har ännu inte gått vidare med förslagen.

Den 6 mars 2023 presenterade vi socialdemokrater nio förslag som skulle kunna korta tillståndsprocesserna. Ett av förslagen handlar om att införa parallella tillståndsprocesser. Bristen på samordning mellan olika delar av processen är i allra högsta grad ett problem som påverkar tidsåtgången vid tillståndsprövningar. Som exempel kan nämnas att det i dag inte finns någon möjlighet att formellt samordna handläggningen av kopplade ärenden i prövningar om havsbaserad vindkraft. Dessutom kräver olika delar av verksamheten inte sällan flera tillstånd från olika myndigheter. Vissa frågor riskerar vidare att vara föremål för dubbel prövning, varför förseningar i vissa avseenden kan orsaka betydande fördröjningar i projekten. Det krävs således en mer integrerad prövningsprocess som främjar parallella prövningar. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför följande:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att möjliggöra parallella tillståndsprocesser?