Fråga 2022/23:686 Avslutad elleverans från Trafikverket

av Staffan Eklöf (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Sedan mycket lång tid tillbaka levererar järnvägen elström till kunder längs med järnvägens sträckning i områden som ligger långt ifrån andra elnät. Nu har Trafikverket, som är ansvarig myndighet, börjat att säga upp sådana abonnemang med hänvisning till ellagen. Verket påstår att elleveransen inte är förenlig med ellagen.

Abonnenterna har dock inget annat alternativ. En ny, annan anslutning blir nämligen oöverstigligt dyr, eftersom deras hem ligger så långt från andra elnät. Exempel på offerter ligger på 2,7 respektive 6,3 miljoner exklusive moms. Leveranstiden är också längre än den tid som kvarstår till dess att Trafikverket tänker klippa kablarna.

Drabbade elkunder har när de har vänt sig till oss riksdagsledamöter påpekat att Energimarknadsinspektionen har beslutat om en ändring i IKN-förordningen (icke koncessionspliktiga nät) som innebär att Trafikverket kommer att få en löpande tills vidare-dispens för att fortsätta att sälja elström. Om det stämmer kommer Trafikverket att kunna ge undantag i framtiden. Jag kan inte heller se att det skulle inverka på EU:s inre marknad, eftersom ingen kan ordna anslutning till en kostnad som de boende har råd med. Frågan sätter också ljuset på vikten av att i alla EU-förhandlingar stämma av föreslagna regler mot situationen i Sverige och inte minst Sveriges landsbygder, eftersom det ofta råder särskilda förhållanden som måste ges undantag eller tillräcklig flexibilitet. Frågan handlar om en mycket liten grupp medborgare som har kommit i kläm. Ytterst handlar det om att Sverige ska hålla ihop.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande.

 

Vad kan ministern göra för att lösa situationen för de drabbade?