Fråga 2022/23:683 Jämställdheten på arbetsmarknaden

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Att ha en jämställd arbetsmarknad är oerhört viktigt, och Sverige ligger i jämförelse med andra länder långt fram. Men vi behöver hela tiden arbeta för att göra arbetsmarknaden mer jämställd. En viktig del i det svenska jämställdhetsarbetet har varit utvecklingen av barnomsorg, såväl på dagtid som på obekväma arbetstider.

Kommuner runt om i Sverige står nu inför stora utmaningar när resurserna inte räcker till. Rapporter om nedskärningar i välfärden hörs mer och mer. Dessa nedskärningar drabbar såväl barnen i skolan som förskolan och barnomsorgen på obekväma arbetstider.

När kommuner ska göra sina besparingar kommer verksamheter att ställas mot varandra för att göra prioriteringarna. Det är oroande att regeringen inte har hörsammat välfärdens behov av resurser. Men risken är inte bara att det ska drabba barnens utbildning utan även jämställdheten på arbetsmarknaden.

Ungefär två tredjedelar av alla kommuner erbjöd i höstas barnomsorg på obekväm arbetstid, för vårdnadshavare som var i behov av det för att ha möjlighet att jobba. Det är en oerhört viktig verksamhet som hos många familjer är avgörande för möjligheten att till exempel jobba i omsorgen, handeln eller industrin.

Men tyvärr är barnomsorg på obekväm arbetstid en frivillig verksamhet, och risken är nu stor att den verksamheten får stryka på foten när nedskärningar behöver göras. Samtidigt är det fortfarande mycket vanligare att kvinnan tar ett större ansvar för hemmet och barnen, vilket gör att när barnomsorgen på obekväm arbetstid inte finns där går kvinnor i större utsträckning ned i arbetstid.

Risken är helt enkelt större att jämställdheten på arbetsmarknaden riskerar att backa som följd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att inte jämställdheten på arbetsmarknaden ska minska till följd av att kommuner kan komma att behöva dra ned på barnomsorg på obekväm arbetstid?