Fråga 2022/23:682 Barnomsorg på obekväm arbetstid

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Kommuner runt om i Sverige står inför stora utmaningar när resurserna inte räcker till. Rapporter om nedskärningar i välfärden hörs mer och mer. Dessa nedskärningar drabbar barnen i skolan, vilket också får stora konsekvenser för lång tid framöver, då tidiga insatser är oerhört viktiga för det livslånga lärandet.

När kommuner ska göra sina besparingar kommer verksamheter att ställas mot varandra för att göra prioriteringarna. Det är oroande att regeringen inte har hörsammat välfärdens behov av resurser.

Ungefär två tredjedelar av alla kommuner erbjöd i höstas barnomsorg på obekväm arbetstid för vårdnadshavare som var i behov av det för att ha möjlighet att jobba. Det är en oerhört viktig verksamhet som hos många familjer är avgörande för möjligheten att till exempel jobba i omsorgen, handeln eller industrin.

Men tyvärr är barnomsorg på obekväm arbetstid en frivillig verksamhet, och risken är nu stor att den verksamheten får stryka på foten när nedskärningar behöver göras. Detta trots det bidrag som finns att söka för denna verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd för att inte kommuner ska lägga ned barnomsorg på obekväm arbetstid under de kommande åren?