Fråga 2022/23:675 Gasprisstöd

av Marianne Fundahn (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Avsikten med gasprisstödet är att kompensera hushåll som fått ökade kostnader för sin gasförbrukning, särskilt hushåll med gasuppvärmning. Men hushåll i flerfamiljshus där den enskilda konsumenten inte själv står för avtalet med nätägaren (bostadsrättsföreningar och hyresrätter) blir utan, trots höjd hyra eller avgift till följd av ökade kostnader för gasen. Detta påtalades i några av de inkomna remissvaren, men till dessa synpunkter togs ingen hänsyn.

Därför vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Varför ska inte alla som fått ökade kostnader för höga gaspriser kompenseras och avser ministern ta några initiativ i anledning av det anförda?