Fråga 2022/23:672 Macolinkonventionen

av Angelika Bengtsson (SD)

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Matchfixning är en fråga som många fortsatt ser med oro på eftersom det just nu eskalerar i rasande fart. Det är välkänt att kriminella gäng utnyttjar idrottares utsatta position genom utpressning, ofta i låga divisioner och i låga åldrar, för att bland annat tvätta pengar. De utsätter idrottens grundläggande värderingar om en fri idrott för detta för sin egen vinnings skull. Idrott och kriminella gäng ska stå långt ifrån varandra, en idé som snart är ett minne blott.

En del åtgärder har gjorts av både föregående och nuvarande regering för att berörda aktörer och myndigheter ska kunna utbyta betydelsefulla uppgifter med varandra. I dag är det dock inte tillräckligt. Polismyndigheten, spelbolagen, Spelinspektionen och idrottsrörelsen behöver ytterligare stöd och resurser i sin kamp mot matchfixningen. Ett ytterligare steg är att utöka det internationella arbetet.

Den förra regeringen vägrade blankt att skriva under Macolinkonventionen med hänvisning till att man inväntar EU:s svar på frågan i det gemensamma arbetet mot matchfixning. I dag är Sverige och Malta de länder i EU som hitintills vägrat skriva under Macolinkonventionen. Nu ser vi tydligt konsekvenserna av detta; det har lett till att vi halkat långt efter i arbetet med att motverka matchfixning. Nu har vi en ny regering på plats.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Hur går arbetet med att skriva under Macolinkonventionen?