Fråga 2022/23:667 Samverkan för att främja gröna industrier

av Lars Isacsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I norra Sverige växer redan nu framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. Den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att denna utveckling skulle ske, och den underlättades också genom politiska beslut. Nya och utvecklade branscher bidrar till fler jobb, starkare ekonomi och bättre välfärd.

De högerkonservativa partier som stöder regeringen verkar nu efter valet också se möjligheterna med den gröna industriella revolutionen i norra Sverige. I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU meddelade den högerkonservativa regeringen att den ska ta fram en strategi för norra Sverige. Detta presenterades genom en debattartikel i Dagens industri den 11 januari 2023. Det angavs då att ”strategin kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen”. De områden som skulle beröras i strategin var energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Nu har det gått fyra månader sedan debattartikeln skrevs. Hittills har inget innehåll i strategin presenterats.

Regeringen skriver i sin debattartikel om samverkan: ”Behovet av samverkan mellan staten och berörda kommuner, län och regioner är stor. Regeringen kommer därför ta ett aktivt helhetsgrepp vad gäller samordningen av nyindustrialiseringen i norra Sverige för att säkerställa att processer går så snabbt som möjligt och att intressekonflikter löses ut. Vidare analyserar det nya superdepartementet för närvarande ett antal utredningar och slutrapporter som direkt berör den gröna omställningen i norra Sverige.” 

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur tänker ministern och regeringen stärka samverkan mellan stat, kommun och regioner och främja framtidens gröna industrier som dels redan finns och expanderar, dels nyetableras?