Fråga 2022/23:666 Investeringsbedrägerier

av Martin Westmont (SD)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Investeringsbedrägerier är i många fall ett brott som genomförs genom att till en konsument sälja en digital produkt med lovord om stora avkastningsmöjligheter. Det kan handla om erbjudanden att investera i spekulativa marknader som optioner och kryptovalutor. Det som investeringsmöjligheterna har gemensamt är löften om hög avkastning.

Antalet bedrägerier och försök till bedrägeribrott mot konsumenter rörande just kryptovalutor har ökat senaste åren. Det finns också tecken på att en stor andel av brotten är en del av ett organiserat investeringsbedrägeri.

Majoriteten av de som drabbas är äldre män som förutom ett professionellt bemötande delges information om hemsidor och grafer. Förfarandet beskrivs ofta som väldigt seriöst och trovärdigt. Bedragarna har ofta kontinuerlig kontakt med de personer som de en gång har lyckats bedra, och syftet är att lura av konsumenten på ännu mer tillgångar.

Vi vet att olika organisationer och myndigheter, som Konsumentverket och Finansinspektionen, varnar för den här sortens brottslighet och delger information om hur man kan skydda sig mot den här sortens bedrägerier på sina hemsidor. Med tanke på att investeringsbedrägerierna fortfarande ligger på en hög nivå så ser vi att dessa åtgärder inte är tillräckliga.

Den socialdemokratiskt styrda regeringens passivitet kring denna fråga har bidragit till att bedrägerierna med kryptovalutor och andra värdepapper har fortsatt att öka. Polismyndighetens nationella bedrägericenter har ej fått bukt med bedrägeribrotten av denna art. En väldigt liten del leder till åtal, och från ett konsumentperspektiv behöver skyddet stärkas och brottsbekämpningen bli mer effektiv.

Med bakgrund av denna utveckling vill jag fråga statsrådet Niklas Wykman följande: 


Hur arbetar statsrådet med det långsiktiga brottsförebyggande arbetet för att vända den negativa utvecklingen och se till att investeringsbedrägerierna minskar?