Fråga 2022/23:665 Vindkraft och säkerhet

av Anette Rangdag (SD)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Det har återigen skett en allvarlig vindkraftsolycka. I maj fattade ett vindkraftverk i Ystad eld och vingarna föll ned. Enligt uppgift var det en svårhanterad brand, men ingen skadades och det fanns ingen spridningsrisk eftersom verket stod ensamt. Räddningstjänsten beslutade att låta det brinna ned och uppmanade allmänheten att inte närma sig vindkraftverket på grund av att delar kunde lossna från det.

Detta är dessvärre inte den första incidenten utan bara en av flera på senare år. Till exempel bröts ett rotorblad av vid ett vindkraftverk i Björkvattnet i Ragunda i september 2021.

Olyckor kopplade till vindkraft sker återkommande, och det pågår en offensiv utbyggnad av energislaget, vilket innebär risker för att fler olyckor kommer att inträffa framöver.

Mot denna bakgrund vill jag rikta följande fråga till statsrådet Paulina Brandberg:

 

Anser statsrådet att den marknadskontroll som utövas leder till ett önskat resultat, och avser statsrådet och regeringen att vidta några ytterligare åtgärder för att stärka säkerheten för såväl allmänheten som den personal som arbetar med vindkraft?