Fråga 2022/23:661 Skogsindustrins roll i strategin för norra Sverige

av Isak From (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Att näringslivet inte minst i norra Sverige ställer om och minskar Sveriges koldioxidutsläpp kommer att öka näringslivets konkurrenskraft och säkerställa en förbättrad självförsörjning.

Sverige har god tillgång till restprodukter från jordbruket och skogsnäringen, såsom grenar, toppar, sågspån, lignin och halm, som skulle kunna användas för produktion av förnybara drivmedel. Det är dock investeringar som kräver förutsägbarhet. Näringslivet, inte minst den viktiga skogsindustrin, påpekar tydligt att industrin nu tvivlar på högerregeringens industriambitioner.

Vi socialdemokrater undrar också om regeringen verkligen vill se fler investeringar som skulle skapa nya industrijobb och samtidigt bryta vårt osunda beroende av fossila insatsvaror. Regeringens nya inriktning avseende reduktionsplikten påverkar tveklöst förutsättningarna för de av skogsindustrin aviserade investeringarna. När regeringen talar om ”norra Sverige” är det otydligt vad som ingår i begreppet. I en debattartikel i Dagens industri den 11 januari undertecknad av statsråden Busch, Pehrson och Carlson anges att regeringens strategi för norra Sverige ”kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen”. De områden som ska beröras i strategin är energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan. Det har varit stort fokus på stål och batterier, men faktum är att stora klimatsmarta investeringar även sker i skogsindustrin.

Det är många industriföretag som frågar sig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkerställa att en kraftigt sänkt reduktionsplikt inte hotar forskningen och utvecklingen av biodrivmedel, framväxten av nya jobb och ny industri i skogslandet Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Har ministern tagit några initiativ för att involvera skogen i en strategi för norra Sverige, och kan ministern i så fall redogöra för dem?