Fråga 2022/23:660 Offentlig service i norra Sverige

av Peder Björk (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

I norra Sverige växer redan nu framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. Det här är en utveckling som den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att den skulle ske, och den underlättades också genom politiska beslut. Nya och utvecklade branscher bidrar till fler jobb, en starkare ekonomi och en bättre välfärd. 

De högerkonservativa partier som stöder regeringen verkar nu efter valet också se möjligheterna med den gröna industriella revolutionen i norra Sverige. I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU meddelade den högerkonservativa regeringen att den ska ta fram en strategi för norra Sverige. Detta presenterades genom en debattartikel i Dagens industri den 11 januari 2023. Det angavs då att ”[s]trategin kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen”. De områden som skulle beröras i strategin var energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Nu har det gått fyra månader sedan debattartikeln skrevs. Hittills har inget innehåll i strategin presenterats. En viktig del för att den gröna industriella revolutionen i norra Sverige ska förverkligas är att det finns en väl fungerande samhällsservice.  

Min fråga till statsrådet Erik Slottner är följande:

 

Vilka initiativ inom ramen för en strategi för norra Sverige kommer statsrådet att ta för att få till en ökad statlig service som är geografiskt lokaliserad i norra Sverige och säkerställa att kommuner och regioner får tillräckligt med ekonomiska resurser för att klara de samhälleliga åtaganden som följer av den gröna industriella revolutionen?