Fråga 2022/23:654 Regeringens strategi för norra Sverige

av Kalle Olsson (S)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I norra och mellersta Sverige växer framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling mot tillverkning av fossilfritt stål och batterier till fordonsindustrin, framställning av grön vätgas och omfattande livsmedelsproduktion. Den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att möjliggöra denna utveckling. 

Nu ankommer det på den regeringen Kristersson att ta vidare det arbete som den tidigare regeringen påbörjade. Det som hittills framkommit väcker emellertid en del frågor, både i förhållande till de beslut som regeringen fattat, exempelvis neddragningarna på utbildningsplatser och stöd till omställning, och också i termer av perspektiv.

När regeringen talar om ”norra Sverige” är det otydligt vad som ingår i begreppet. I en debattartikel undertecknad av statsråden Busch, Pehrson och Carlson nämns endast Norrbotten och Västerbotten explicit (Dagens industri den 11 januari). Tittar man däremot på verkligheten ser vi en våg investeringar svepa över mellersta och norra Sverige. För att nämna några exempel: I Östersund väntas en etablering av datacenter och livsmedelsproduktion som kommer att skapa 1 000 arbetstillfällen samt ytterligare dubbelt så många indirekta arbetstillfällen. Det är en investering på 18 miljarder kronor. I Timrå väntas en ny fabrik för tillverkning av viktiga komponenter för batteritillverkning ge 1 900 arbetstillfällen, en investering på 14 miljarder kronor. I Ludvika väntas upp till nya 1 000 arbetstillfällen efter att Hitachi vunnit en stor order värd 147 miljarder kronor.

I DI-artikeln anges att regeringens strategi för norra Sverige ”kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen”. De områden som ska beröras i strategin är energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Här är det viktigt att förstå att de utmaningar som regeringsföreträdarna belyser i debattartikeln är fullt ut tillämpliga på den stora omställning som också sker i Jämtlands, Västernorrlands och Dalarnas län. Det handlar om mycket stora etableringar av elintensiv grön industri som rymmer enorma möjligheter men också stora utmaningar. Norrbottens och Västerbottens län var tidigt ute i att bereda möjligheter för den gröna industriella omställningen att ta fart i Sverige. Man har på många sätt visat vägen. Nu följer fler län i norra och mellersta Sverige efter. Då vore det olyckligt och okunnigt av regeringen att i sina styrande dokument anlägga för snäva perspektiv som exkluderar delar av landet som står inför likartade utmaningar och möjligheter. Behovet av offensiva satsningar för bostadsbyggande, kompetensförsörjning och bättre samordning är skriande i hela norra och mellersta Sverige. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är följande: 

Avser ministern att verka för att inkludera alla län i norra och mellersta Sverige, som står inför likartade utmaningar, i regeringens strategi för norra Sverige?