Fråga 2022/23:641 Ungas arbetsmiljö

av Johanna Haraldsson (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Unga är särskilt drabbade av arbetsskador jämfört med andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. I åldersgruppen 16 till 24 år har under de senaste fem åren 25 000 personer skadat sig på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ungas arbetsmarknadssituation präglas dessutom oftare av otrygghet och tillfälliga anställningar, något som kan medföra större risker i arbetsmiljön. Därför är det extra viktigt att man som ung och ny på jobbet känner till sina rättigheter och vet en del om hur arbetslivet fungerar och vart man kan vända sig om man upplever problem.

Det är stor skillnad på vad unga lär sig i skolan om arbetslivet, arbetsmiljö och vilka rättigheter du har på jobbet. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tittat på detta och konstaterar även att det skiljer sig mycket i hur stort utrymme arbetsmiljöfrågorna får i undervisningen mellan studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram på gymnasiet. Detta trots att många som studerat på studieförberedande program jobbar extra under studietiden eller direkt efter studenten.

För att kunna förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatserna behöver kunskapen öka, hos företagen, skyddsombuden och de anställda. Unga människor behöver vara bättre rustade och ha en bättre förståelse för risker och rättigheter när de kommer ut på sitt första jobb.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förbättra ungas kunskaper om arbetsliv och arbetsmiljö, för att förebygga ohälsa och olyckor?