Fråga 2022/23:639 Tobaksskattedirektivet

av Tobias Andersson (SD)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Inom kort väntas EU lägga fram ett förslag om reform av tobaksskattedirektivet. På flera punkter finns det skäl att som svensk politiker hålla ögonen på detta. Att det svenska snuset inte ska påverkas har vi redan hört löften om, både från Europeiska kommissionen och från finansministern.

Vad avsikten är med de allt populärare nikotinpåsarna är dock oklart. Det torde vara uppenbart att alla andra alternativ på tobak och nikotin är bättre än traditionella cigaretter. Därför är det för folkhälsans skull, och i enlighet med principen om ”harm reduction”, viktigt att säkerställa att alternativen till rökning inte missgynnas i tobaksskattedirektivet genom till exempel skattechocker.

Kommissionen har inte berättat vare sig när den tänker lägga förslaget eller vad det slutliga innehållet blir. Sannolikt kommer det först efter det svenska ordförandeskapet, vilket innebär att vi fullt ut kan utöva vårt förhandlingsutrymme.

Mot bakgrund av detta önskar jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson följande: 

 

Är ministern beredd att lova att försvara en rimlig beskattningsnivå, inte bara för snuset utan även för nikotinpåsar?