Fråga 2022/23:626 Arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 28 april 2023 redovisade SCB en rapport om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Det är en viktig rapport som tyvärr visar att personer med funktionsnedsättning upplever sig diskriminerad i alldeles för stor utsträckning.

32,2 procent av de tillfrågade svarar att de blivit diskriminerade på arbetsmarknaden. De fyra områden som sticker ut extra mycket är:

Det är oroande höga siffror. Men vi ser även stora skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor svarar i större utsträckning (34,9 procent) att de blivit utsatta för diskriminering medan männen svarar detsamma i lite lägre utsträckning (29,2 procent).

En god arbetsmiljö på arbetsplatserna är oerhört viktig och något som bidrar till ett bättre arbete och trivsel. Därför behöver dessa siffror tas på största allvar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av SCB:s nya rapport, och om ja, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra arbetsmiljön på jobbet för gruppen?