Fråga 2022/23:622 Myndighetsgemensam tipsfunktion

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Att arbetet mot arbetslivskriminalitet fortskrider skyndsamt är viktigt för att inte tappa fart mot dem som vill utnyttja arbetare på svensk arbetsmarknad.

I december ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet om den myndighetsgemensamma tipsfunktionen som delegationen skulle ha levererat en rapport kring den 17 juni 2023. Statsrådet svarade då att en förutsättning för att införa en sådan tipsfunktion var att myndigheter har förutsättningar att byta information med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Vid regeringssammanträdet förra veckan beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen gällande myndighetsgemensam tipsfunktion till 23 februari 2024.

Jag ser med oro på att regeringen nu flera gånger har förlängt olika tider för utredningar kopplade till strategin mot arbetslivskriminalitet i stället för att komma fram med förslag som gör det svårare att fuska på svensk arbetsmarknad.

Parterna på arbetsmarknaden har lyft fram att en myndighetsgemensam tipsfunktion är en viktig del i att ta emot tips där arbetslivskriminalitet sker.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Hur kommer det sig att statsrådet förlänger tiden för denna utredning?